BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ

icon Telefon:
2751031|243
icon Fax:
2761156
icon Mail:
basin@turhal.bel.tr

MÜDÜRÜMÜZÜN ÖZGEÇMİŞİ

Engin BEKLER

MÜDÜRLÜĞÜN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürünün Görevleri

a) Müdürlüğü başkanlık makamına karşı temsil eder.
b) Müdürlüğün yönetiminde yetkili ve sorumludur. Müdürlüğün stratejik planı, bütçesi ve çalışma planını hazırlar veya hazırlattırır. Müdürlüğü; stratejik plan, bütçe ve program doğrultusunda sevk ve idare eder.
c) Müdürlüğünün harcama yetkilisi ve müdürlük personelinin 1. derece sicil ve disiplin amiridir.
ç) Müdürlük ile diğer müdürlükler ve birimler arasında koordinasyonu sağlar.
d) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler konularında kurum dışındaki özel ve tüzel kişilerle ilişkilerde iletişim bakımından dikkate alınacak hususlar, belediyenin imajının istenilen şekilde güçlendirilmesi vb. konularda kurum menfaatini gözetmek yolundaki görüşlerini belirtmekten, alanıyla ilgili işleri icra etmekten, halkı bilgilendirici broşür, bülten, belediye web sayfası vb. çalışmaları yürütmekten, vatandaşlardan gelen şikâyet, teklif vb. konuları en kısa zamanda belediyenin diğer birimleriyle çözüme kavuşturup, ilgililerine bilgi verilmesini sağlamaktan, birimler tarafından yapılan çalışmaların tanıtımını yapmaktan, halk meclisi veya belediye başkanının halkı bilgilendirici çalışmalarını koordine etmekten, belediyemizce yapılan etkinliklerin koordinesini sağlamaktan, Bağcılar ve İstanbul açısından önemli günlerin kutlamaları ile ilgili etkinlikleri düzenlemekten belediyenin tüm tanıtım çalışmalarını yürütmekten sorumludur.
e) Müdürlüğün; Yazı İşleri, Halkla İlişkiler, Yardımlar, Engelliler Organizasyonlar ve Uluslar Arası İlişkiler Birimlerinin görev ve hizmetlerini eksiksiz yapmalarını sağlamak için gerekli koordinasyon ve görev dağılımı yapmakla görevlidir.
f) Belediye başkanı ve ilgili başkan yardımcısı tarafından kendisine verilen görevleri yasalar çerçevesinde yapmakla görevlidir.
g) Yukarıda sayılanların dışında kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği her türlü görevi yapmaya yetkili ve sorumludu

MÜDÜRLÜK HABERLERİ