ZABITA MÜDÜRÜ

icon Telefon:
2751031|235
icon Fax:
2751156
icon Mail:
talipsatilmis@turhal.bel.tr

MÜDÜRÜMÜZÜN ÖZGEÇMİŞİ

Talip SATILMIŞ

MÜDÜRLÜĞÜN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

(1) Zabıta Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

(2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler ve denetler.

(3) Zabıta Müdürlüğünün, ve Müdürlük personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir.

(4) Zabıta Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

(5) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

(6) Müdürlüğe bağlı büroların  çalışmalarının  koordinasyonu, belediyedeki müdürlükler arası ve diğer  resmi  kurumlarla   olan    tüm yazışmalardan  sorumludur.

(7) Müdürlüğün ilgili yasa, yönetmelik, tüzük v.b. doğrultusunda çalışmasını temin etmek,

(8) Kurum içi ve dışı toplantılara katılmak ve gereğini yapmak.

(9) Müdürlüğün İta Amiri olarak çalışanların her türlü özlük işleri, yazışmaları ve 657 sayılı D.M. Kanunu ve 4857 sayılı iş kanunu hükümleri gereğince  işlem yapmakta yetkilidir.

(10) 5393 sayılı Belediye Kanunun 51. maddesinde  beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulatır,

(11) Müdürlük ve Amirlik  dökümanlarının  hazırlanmasını ve hazırlanan yapıya uygun olarak kullanılmasını sağlamak.

(12) Hazırlanan dökümantasyon doğrultusunda kayıtların tutulmasını ve arşiv yönetmeliğine göre saklanmasını sağlamak.

(13) Birimin belirlenen hedefler doğrultusunda ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik olarak çalışmasını sağlamak.                   

(14) Yıl sonunda müdürlük çalışma raporunun oluşturulmasını ve değerlendirilmek üzere faaliyet raporu hazırlayan birime iletilmesini sağlamak.

(15) Bilgi edinme yasası çerçevesinde müdürlükten istenen bilgiyi yasanın belirlediği sürede hazırlatarak gerekli yerlere iletir, Üst Amirlerinden aldığı yasal iş ve işlemleri yerine getirir.

MÜDÜRLÜK HABERLERİ