İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ

icon Telefon:
2751031|282
icon Fax:
 
icon Mail:

MÜDÜRÜMÜZÜN ÖZGEÇMİŞİ

İlker BEKLER

14.04.1978 yılında Tokat'ta doğmuştur. İlk öğrenimini Tokat Büyükbağlar köyü ilkokulu, Tokat Ülkü ilkokulu ve Alparslan ilkokulunda tamamladı. Orta öğrenimini tokat Atatürk ortaokul unda tamamladı. Liseyi Tokat Mehmet Akif Ersoy lisesinde okudu ve 1994 yılında mezun oldu. 2000 yılı Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümünü mezunudur. Evli ve iki çocuk babasıdır. Halen Turhal Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

MÜDÜRLÜĞÜN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

a) Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

b) Alt birim yetkilileri arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan alt birim yetkililerinin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,

c) Personelin gizli sicillerini düzenlemek; her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek; müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak,

d) Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek,

e) Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak,

f) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,

g) Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek,

h) Müdüriyetin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek,

i) Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak,

j) Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumludur. Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.

k) Birim yetkilisi, görev ve çalışmaları bakımından müdürüne karşı sorumludur. Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.

l) Servislerde görevlendirilen personelin, yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğu, müdür tarafından düzenlenecek bir iç yönergeyle tek tek açıklamalı bir şekilde belirtilerek personele imza karşılığında verilecek ve personel bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz yapacak ve sürekli olarak çalışma masasında bulunduracaktır. 

MÜDÜRLÜK HABERLERİ