YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ  (EN GEÇ)
1 Meclis Kararı sureti verilmesi  Meclis Kararının tarih ve sayısını içeren Dilekçe  2 İş günü
2 Encümen Kararı sureti verilmesi  Encümen Kararının tarih ve sayısını içeren Dilekçe  2 İş günü
3 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu ile
ilgili işlemler 
Bilgi Edinme Talep Formu 15 gün,başka kurumdan bilgi edinilecekse 30 gün
4 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu ile ilgili
işlemler 
Belediye Başkanlığına usulüne göre yazılmış dilekçe 30 gün içerisinde
5 Dilekçenin müdürlüklere dağılımı 1. Kurum veya kuruluşlardan gelen resmi yazışma evrakları
2. Gerçek veya tüzel kişilerce belediye başkanlığına yazılan dilekçe
Aynı gün içerisinde
6 Birim müdürlüklerinden gelen yazıları günlük kontrol ederek, gecikmeksizin Başkanın imzasına sunmak.  Müdürlüklerden gelen iş ve işlemlere ait evraklar Günlü
7 Müdürlükler tarafından resmi kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlara gönderilen evraklar Müdürlüklerden gelen iş ve işlemlere ait evraklar Aynı gün içerisinde
8   1-Evlenme Beyannamesi  
  2-Nüfus Kayıt Örneği veya Evlenme Ehliyet Belgesi  
Evlendirme İşlemleri 3-Sağlık Raporu 1 Gün
  4-Fotoğraf  
  5-Rıza Belgesi  
9 26055 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2006/3 sayılı genelge Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) -Doğrudan Başbakanlık. Başvuru sahibinin (Adı-Soyadı, T.C. Kimlik No., İletişim Bilgileri, Email adresi) 30 Gün
             
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 
             
İlk Müracaat Yeri:   İkinci Müracaat Yeri:  
             
İsim : Salih ÖZDAŞ   İsim : Yılmaz BEKLER
Unvan : Yazı İşleri Müdürü   Unvan : Belediye Başkanı
Adres : Yazı İşleri Müdürlüğü   Adres : Turhal Belediyesi 
Tel : 0 356 275 10 31- 209   Tel : 0356 275 10 31- 202
Faks : 0 356 275 99 96   Faks : 0356 276 11 56
E-Posta : turhalbelediyesi@turhal.bel.tr    E-Posta : baskan@turhal.bel.tr 
             
             
Oluşturulma Tarihi : 12.05.2017