MECLİS TOPLANTISI DUYURUSU

Turhal Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.nci maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03 Temmuz 2018 Salı günü saat 14.00’de belediye meclis salonunda Temmuz ayı olağan toplantısını yapacaktır.

Halkımıza ilanen duyurulur.

               Yılmaz BEKLER
               Belediye Başkanı

----Yoklama, Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

----Haziran Ayı Meclis Olağan Toplantı Tutanaklarının Okunması ve  Oylanması

----Önerge ve Tekliflerin Kabulü

GÜNDEM:

1. İmar Plan Tadilat Talebinin Görüşülmesi

2. İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi

3.Kentsel Dönüşümde Kullanılacak Muvafakatname ve Bilgilendirme Formunun Kabulü Talebinin Görüşülmesi

4. Belediyemiz Müdürlüklerine Ait "Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliklerin" Kabulü Talebinin Görüşülmesi

5. Taşınmaz Mal Satışı Talebinin Görüşülmesi

Oluşturulma Tarihi : 29.06.2018