MECLİS TOPLANTISI DUYURUSU

Turhal Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.nci maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 04 Ocak 2018 Perşembe günü saat 14.00’de Belediye Meclis salonunda Ocak ayı olağan toplantısını yapacaktır.

Halkımıza ilanen duyurulur.

 

               Yılmaz BEKLER
               Belediye Başkanı


----Yoklama,Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

----Aralık Ayı Meclis Olağan ve Olağanüstü Toplantı Tutanaklarının Okunması ve  Oylanması

----Önerge ve Tekliflerin Kabulü

GÜNDEM:

1.Denetim Komisyonuna Üye Seçimi Talebinin Görüşülmesi

2.İmar Plan Tadilat  Talebinin Görüşülmesi

3.İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi

4.Taşınmaz Mal Satışı Talebinin Görüşülmesi

5.Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Taslak Mezarlıklar Müdürlüğü Yönetmeliği)

6. Muhtelif  Cadde ve Sokaklarda Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Temini İçin Belediye Başkanı Yılmaz BEKLER'e Yetki Verilmesi Talebinin Görüşülmesi

7. Mehmet Akif İlköğretim Okulu Spor Kulübüne Nakdi Yardım Yapılması Talebinin Görüşülmesi

8. İçkili Yer Bölgesi Tespiti Talebinin Görüşülmesi

9. Şehit İsminin Verilmesi Talebinin Görüşülmesi (Şehit Haluk YILMAZ)

10. Turhal Kent Araştırma ve Markalaşma Derneği İle Ortak Proje Yürütülmesi Talebinin GörüşülmesiOluşturulma Tarihi : 29.12.2017