MECLİS TOPLANTISI DUYURUSU

Turhal Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.nci maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01 Şubat 2019 Cuma günü saat 14.00’de belediye meclis salonunda Şubat ayı olağan toplantısını yapacaktır.

Halkımıza ilanen duyurulur.

              Yılmaz BEKLER
               Belediye Başkanı

----Yoklama, Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

----Ocak Ayı Meclis Olağan ve Olağanüstü Toplantı Tutanaklarının Okunması ve  Oylanması

----Önerge ve Tekliflerin Kabulü

GÜNDEM:

1. İmar Plan Tadilat Talebinin Görüşülmesi

2. İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi

3. Taşınmaz Mal Alımı Talebinin Görüşülmesi (Mal Müdürlüğünden)Oluşturulma Tarihi : 28.01.2019