MECLİS TOPLANTISI DUYURUSU

Turhal Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.nci maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04 Aralık 2018 Salı günü saat 14.00’de belediye meclis salonunda Aralık ayı olağan toplantısını yapacaktır.

Halkımıza ilanen duyurulur.

              Yılmaz BEKLER
               Belediye Başkanı

----Yoklama, Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

----Kasım Ayı Meclis Olağan Toplantı Tutanaklarının Okunması ve  Oylanması

----Önerge ve Tekliflerin Kabulü

GÜNDEM:

1. İmar Plan Tadilat Talebinin Görüşülmesi

2. İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi

3. 2019 Yılı Bütçesine Ait Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi

4. Taşınmaz Mal Satışı Talebinin Görüşülmesi

5. 2019 Yılında Meclis Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkının Belirlenmesi Talebinin Görüşülmesi

6. 2019 Yılı Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi Talebinin Görüşülmesi

7. O.S.B. Müteşebbis Heyeti Üye Seçimi Talebinin Görüşülmesi

8. Memur ve Hizmetli Olmayanlara Uygulanacak Yol ve Gündelik Masrafların Tespiti Talebinin Görüşülmesi

9.Tam ve Kısmi Zamanlı Personel Çalıştırılması ve 2019 Yılında Verilecek Ücretin Belirlenmesi Talebinin Görüşülmesi

10. Zabıta Müdürlüğünde Fiilen Çalışanlara 2019 Yılında Verilecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin Belirlenmesi Talebinin Görüşülmesi

11. İtfaiye Müdürlüğünde Fiilen Çalışanlara 2019 Yılında Verilecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin Belirlenmesi Talebinin Görüşülmesi

 

Oluşturulma Tarihi : 30.11.2018