MECLİS TOPLANTISI DUYURUSU

Turhal Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.nci maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02 Kasım 2017 Perşembe günü saat 14.00’de belediye meclis salonunda Kasım ayı olağan toplantısını yapacaktır.

Halkımıza ilanen duyurulur.

               Yahya GÖKTAŞ
               Belediye Başkan  V.

-Yoklama, Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

-Ekim Ayı Meclis Olağan Toplantı Tutanaklarının Okunması ve Oylanması

-Önerge ve Tekliflerin Kabulü

GÜNDEM:

1. İmar Plan Tadilat Talebinin Görüşülmesi

2. İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi

3. Ücret ve Tarife Komisyonu Raporunun Görüşülmesi

4. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi

5. Eğlence Yerlerinin (Gazino) Bir Yerde Toplanması Talebinin Görüşülmesi

6. Kadastro Bilirkişisi Seçimi Talebinin Görüşülmesi


Oluşturulma Tarihi : 27.10.2017