MECLİS TOPLANTISI DUYURUSU

Turhal Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.nci maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere  04 Ekim 2018 Perşembe günü saat 14.00’de belediye meclis salonunda Ekim ayı olağan toplantısını yapacaktır.

Halkımıza ilanen duyurulur.

               Yılmaz BEKLER
               Belediye Başkanı

----Yoklama,Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

----Eylül Ayı Meclis Olağan Toplantı Tutanaklarının Okunması ve  Oylanması

----Önerge ve Tekliflerin Kabulü

GÜNDEM:

1. İmar Plan Tadilat  Talebinin Görüşülmesi

2. İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi

3. Plan ve Bütçe Komisyon  Raporunun Görüşülmesi (2019 Yılı Performans Programı)

4. 2019 Yılı Ücret Tarifesi Tespitinin Ücret Tarife Komisyonuna Sevki Talebinin Görüşülmesi  

5. Taşınmaz Mal Satışı Talebinin Görüşülmesi (Vergi Borcuna Karşılık Mal Müdürlüğüne)

6. Bütçe Aktarma Talebinin Görüşülmesi (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden  Özel Kalem Bütçesine)Oluşturulma Tarihi : 01.10.2018