BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

     Turhal Belediye Meclisi Ocak  ayı olağan toplantısı 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20'nci maddesi gereğince aşağıdaki  gündem  maddelerini görüşmek üzere,  Covid-19 virüsüne  karşı  alınan  tedbirlere riayet kapsamında    Prof. Dr.Necmettin ERBAKAN Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda, 07 Ocak 2021 Perşembe günü saat 14.00’de yapılacaktır.

     Halkımıza ilanen duyurulur.

              İlker BEKLER
              Belediye Başkanı

A-Yoklama, Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

B -Aralık ayı Meclis Olağan Toplantı Tutanaklarının Okunması ve Oylanması

C-Önerge  ve Tekliflerin Kabulü

D-Gündem:

1. Denetim Komisyonuna Üye Seçimi Talebinin Görüşülmesi

2. İmar Plan Tadilat Talebinin Görüşülmesi

3. İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi

4. Zabıta Müdürlüğünde Fiilen Çalışanlara 2021 Yılında Verilecek Aylık Maktu Fazla Çalışma  Ücretinin Belirlenmesi Talebinin Görüşülmesi

5. İtfaiye Müdürlüğünde Fiilen Çalışanlara 2021 Yılında Verilecek Aylık Maktu Fazla Çalışma  Ücretinin Belirlenmesi Talebinin Görüşülmesi

6. Memur ve Hizmetli Olmayanlara  Uygulanacak Yol ve Gündelik  Masrafların Tespiti Talebinin  Görüşülmesi

7. Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Aylık Ücretlerinin Belirlenmesi Talebinin  Görüşülmesi

8. Yap-İşlet-Devret Modeli ile Taşınmaz Kiralanması Talebinin Görüşülmesi

Oluşturulma Tarihi : 31.12.2020