BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

Turhal Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.nci maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 05 Aralık 2019 Perşembe günü saat 14.00’de belediye meclis salonunda Aralık ayı olağan toplantısını yapacaktır.

Halkımıza ilanen duyurulur.

              Yusuf KARAKOYUN
              Belediye Başkan V.

----Yoklama, Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

----Kasım Ayı Meclis Olağan Toplantı Tutanaklarının Okunması ve Oylanması

----Önerge ve Tekliflerin Kabulü

GÜNDEM:

1. İmar Plan Tadilat Talebinin Görüşülmesi

2. İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi

3. 2020 Yılında Meclis Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkının Belirlenmesi Talebinin Görüşülmesi

4. 2020 Yılı Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi Talebinin Görüşülmesi

5. 2020 Yılı Performans Programına ait Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi

6. 2020 Yılı Bütçesine ait Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi

 

Oluşturulma Tarihi : 29.11.2019