BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI DUYURUSU

Turhal Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.nci maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 05 Mart 2020 Perşembe günü saat 14:00’de Belediye Meclis Salonunda Olağan Meclis toplantısını yapacaktır.


Halkımıza ilanen duyurulur.

              İlker BEKLER
              Belediye Başkanı

----Yoklama, Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

GÜNDEM:

1. İmar Plan Tadilat  Talebinin Görüşülmesi

2. İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi

3. Sokak İsimleri Talebini Görüşülmesi

4. 2020/ Yılı Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılması Talebinin Görüşülmesi

5. Vergi Borcuna Mahsuben Taşınmaz Satışı Talebinin Görüşülmesi

6. 2015/ 67 Sayılı Meclis Kararı İptali Talebinin Görüşülmesi


Oluşturulma Tarihi : 28.02.2020