İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlçemiz Kayacık Mahallesi 190 ada 1,2 ve 3 nolu parseller, 1420 ada 1,2,3,4, 13 nolu parselleri içine alacak şekilde geçirilen ekteki İmar Uygulama sınırının kabulüne, 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.maddesi ve 2981 Sayılı Yasanın 10.C/Ek 1 maddesi gereğince İmar Uygulaması 05.03.2015 tarih ve 63 nolu karar ile Belediye Encümenince onaylanmış olup; ilana çıkarılmıştır.
 
Turhal Belediye Başkanlığı 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Oluşturulma Tarihi : 12.05.2016