OLAĞANÜSTÜ BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI DUYURUSU

Turhal Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.nci maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddesini görüşmek üzere, 20 Mart 2017 Pazartesi günü saat 14.00’de  belediye meclis salonunda olağanüstü meclis toplantısını yapacaktır.

Halkımıza ilanen duyurulur.

                                                                                                                                           Yılmaz BEKLER

                                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

GÜNDEM:

Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı


1. İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi

    (Kentsel Dönüşüm İçin Tahsis Edilen Rezerv Alanı) 

Oluşturulma Tarihi : 10.03.2017